Search
Close this search box.
 

همکاری با ما

در صورت تمایل می توانید اطلاعات خود را برای اورین تهویه ارسال نمایید. کارشناسان منابع انسانی ما، با بررسی فایل رزومه و اطلاعات فردی شما، اقدام به دعوت برای مراحل معرفی و مصاحبه می‌نمایند.

فرم همکاری با ما