Search
Close this search box.
 

ارور و خطاهای دستگاه تهویه مطبوع

در این بخش تمامی فایل راهنمایی خطاهای که ممکن است در هنگام استفاده از دستگاه‌ها به وجود آید توسط اورین تهویه تهیه شده و برای استفاده مخاطبان قرار گرفته است و این فایل به صورت هدیه مورد دسترس قرار گرفته است. در هر قسمت با کلیک بر روی عکس یا عنوان فایل راهنما ، می‌توانید فایل را به فرمت PDF دانلود نمایید.