Search
Close this search box.

چیلر جذبی دو اثره وست کول

چیلر جذبی یکی از دیگر تجهیزات صنعت تهویه مطبوع در ساختمان‌ها می‌باشد که با استفاده از آب مقطر و لیتیوم بروماید موجب تولید سرما می‌شود. در ادامه با نحوه‌ی عملکرد چیلرهای جذبی آشنا می‌شویم.
اجزای تشکیل دهنده‌ی چیلر جذبی کندانسور، ژنراتور، اواپراتور جذب کننده، پمپ و برج خنک کن می‌باشد. در چیلرهای جذبی از آب به عنوان مبرد و از محلول لیتیوم بروماید به عنوان جاذب استفاده می‌شود. روش کار به این صورت است که آب سرد مورد نیاز وارد بخش اواپرتور شده و به علت فشار پایین داخل پوسته اواپراتور، آب میرد در دمای پایین تبخیر شده و دمای آب سرد مورد مصرف را پایین می‌آورد آب تیخیر شده وارد بخش جاذب شده و بخار آب آن توسط محلول جاذب جذب می‌آورد. آب تیخیر شده وارد بخش جاذب شده و بخار آب آن توسط محلول جاذب جذب شده و در قسمت ژنراتور دستگاه تبخیر شده و پس از تقطیر مجددا به چرخه‌‌ی تبرید باز می‌گردد. لازم به ذکر است که محلول جاذب در بخش جاذب دستگاه توسط آب خنک کننده‌ای که از برج خارج می‌شود به دمای پایین‌تر رسیده و همچنین بخار آب تبخیر شده در ژنراتور توسط همان آب خنک کننده تقطیر می‌شود. آب خنک کننده مجددا به سمت برج رفته تا دمای آن کاهش یافته و مجددا به سمت جاذب و کندانسور باز گردد.
چیلرهای جذبی در حالت کلی راندمان پایینی دارند و صرفا در موارد خاصی که می‌توان از آن‌ها استفاده نمود، به کار گرفته می‌شوند. مثلا در مکان‌هایی که بخار داغ قرار است به هوای خارج تخلیه گردد، می‌توان از آن بخار داغ در یک چیلر جذبی استفاده نموده تا آب سرد مورد نیاز نیز تولید گردد.

 

Double Effect Absorption Chiller

چیلرهای جذبی را بر اساس روش‌های احیا در ژنراتور چیلر جذبی و نوع منبع گرمایی تقسیم بندی می‌گردد:
انواع چیلر جذبی لیتیوم بروماید از نظر چرخه غلیظ سازی ماده جاذب:
• چیلر جذبی تک اثره و یک مرحله‌ای (Single Effect Chiller)
• چیلر جذبی دو اثره و دو مرحله‌ای (Double Effect Chiller)

چیلرهای جذبی از لحاظ منبع گرمایی به منظور عملیات احیا در ژنراتور به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

چیلر جذبی با آب گرم
چیلر جذبی با آب داغ
چیلر جذبی با بخار
چیلر جذبی شعله مستقیم (Direct Fire)

 

تفاوت این چیلرها در ژنراتورهای آن‌ها می‌باشد، بدین معنی که انرژی ورودی به ژنراتور چیلر جذبی توسط هر یک از موارد ذکر شده: آب گرم، بخار یا شعله مستقیم انجام می‌پذیرد. حتی در خصوص ژنراتورها نیز ژنراتورهای تک اثره و دو اثره مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ژنراتورهای دو اثره، در دو مرحله رقیق سازی جاذب انجام می‌پذیرد لذا راندمان چیلر بالاتر از زمانی است که ژنراتور آن تک اثره می‌باشد.

 

Double Effect Absorption Chiller

عمکلرد چیلر جذبی دو مرحله‌ای به گونه‌ای است که در اواپراتور، آب مقطر به عنوان مبرد توسط پمپ مبرد و توسط انژکتورهای تزریق کننده بر روی لوله‌های مسی فین دار اواپراتور ریخته می‌شود. از انجا که فشار در محفظه اواپراتور پایین است آب مقطر افشانده شده با گرفتن حرارت از آبی که باید سرد شود به بخار آب تبدیل می‌شود و هم‌زمان دمای آب جاری در لوله‌های اواپراتور تا نزدیک صفر تقریبا ۷ درجه‌ی سانتی‌گراد کم می‌شود. با جمع شدن بخار آب در محفظه‌ی اواپراتور، به صورت تدریجی فشار محفظه زیاد می‌شود و برای این که دستگاه به صورت مداوم در این سیکل درست کار کند باید بخار آب از محفظه خارج شود. به همین دلیل در قسمت جذب کننده، لیتیوم بروماید غلیظ که جاذب شدید بخار آب است، توسط انژکتورهای تزریق کننده‌ی دیگری بر روی لوله‌های مسی فین دار که حاوی آب برج خنک کننده است، ریخته می‌گردد و بخار آب که در محفظه وجود دارد را جذب می‌‌کند و فشار محفظه به اندازه‌ای که باید باشد باقی می‌ماند. آب داخل لوله‌های جذب کننده توسط تبادل حرارت با بخار آبی که در محفظه وجود دارد، میزان جذب محلول لیتیوم بروماید را افزایش می‌دهد. لیتیوم بروماید غلیظ پس از جذب بخار آب در جذب کننده به محلول لیتیوم بروماید رقیق تبدیل شده و پس از عبور از پمپ محلول و مبدل حرارتی دما پایین به دو بخش تقسیم می‌شود.
قسمتی از آن به ژنراتور دما پایین رفته و قسمتی دیگر به ژنراتور دما بالا می‌رود و در ژنراتور دما بالا به واسطه‌‌ی تبادل حرارت با لوله‌های حاوی آب گرم یا بخار داغ به جوش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و قسمتی از آب به صورت بخار از دست می‌دهد و دوباره به لیتیوم بروماید غلیظ تبدیل می‌گردد. بخاری که پس از چگالش در کندانسور به دست می‌آید به همراه آبی که از چگالش بخار ژنراتور دما پایین به دست می‌آید در سینی کندانسور جمع شده و مجددا به عنوان مبرد وارد مدار اواپراتور می‌گردد و از سویی دیگر لیتیوم بروماید غلیظ در ژنراتور دما بالا، پس از عبور از مبدل حرارتی دما بالا با محلول لیتیوم بروماید غلیظ شده در ژنراتور دما پایین، مخلوط شده و پس از عبور از مبدل حرارتی دما پایین، وارد محفظه‌ی جذب کننده می‌گردد تا چرخه‌ی چیلر جذبی دو اثره به صورت مکرر تکرار شود.

 

تمام چیلر جذبی دو اثره وست کول

بررسی اجمالی