Search
Close this search box.

چیلر جذبی تک اثره وست کول

چیلر جذبی یکی از دیگر تجهیزات صنعت تهویه مطبوع ساختمان‌ها می‌باشد که با استفاده از آب مقطر و لیتیوم بروماید موجب تولید سرما می‌شود. در ادامه با نحوه‌ی عملکرد چیلرهای جذبی آشنا می‌شویم.

 

اجزای تشکیل دهنده‌ی چیلر جذبی کندانسور، ژنراتور، اواپراتور جاذب، پمپ و برج خنک کن می‌باشد. در چیلرهای جذبی از آب به عنوان مبرد و از محلول لیتیوم بروماید به عنوان جاذب استفاده می‌شود. روش کار به این صورت است که آب سرد مورد نیاز وارد بخش اواپرتور شده و به علت فشار پایین داخل پوسته اواپراتور، آب میرد در دمای پایین تبخیر شده و دمای آب سرد مورد مصرف را پایین می‌آورد آب تیخیر شده وارد بخش جاذب شده و بخار آب آن توسط محلول جاذب جذب می‌آورد. آب تیخیر شده وارد بخش جاذب شده و بخار آب آن توسط محلول جاذب جذب شده و در قسمت ژنراتور دستگاه تبخیر شده و پس از تقطیر مجددا به چرخه‌‌ی تبرید باز می‌گردد. لازم به ذکر است که محلول جاذب در بخش جاذب دستگاه توسط آب خنک کننده‌ای که از برج خارج می‌شود به دمای پایین‌تر رسیده و همچنین بخار آب تبخیر شده در ژنراتور توسط همان آب خنک کننده تقطیر می‌شود. آب خنک کننده مجددا به سمت برج رفته تا دمای آن کاهش یافته و مجددا به سمت جاذب و کندانسور باز گردد.

 

چیلرهای جذبی در حالت کلی راندمان پایینی دارند و صرفا در موارد خاصی که می‌توان از آن‌ها استفاده نمود، به کار گرفته می‌شوند. مثلا در مکان‌هایی که بخار داغ قرار است به هوای خارج تخلیه گردد، می‌توان از آن بخار داغ در یک چیلر جذبی استفاده نموده تا آب سرد مورد نیاز نیز تولید گردد.

 

د.

Single Effect Absorption Chiller

چیلرهای جذبی را بر اساس روش‌های احیا در ژنراتور چیلر جذبی و نوع منبع گرمایی تقسیم بندی می‌گردد:

انواع چیلر جذبی لیتیوم بروماید از نظر چرخه غلیظ سازی ماده جاذب:

چیلر جذبی تک اثره (Single Effect Chiller)
چیلر جذبی دو اثره (Double Effect Chiller)

چیلرهای جذبی از لحاظ منبع گرمایی به منظور عملیات احیا در ژنراتور به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

چیلر جذبی با آب گرم

چیلر جذبی با آب داغ

چیلر جذبی با بخار

چیلر جذبی شعله مستقیم (Direct Fire)

 

تفاوت این چیلرها در ژنراتورهای آن‌ها می‌باشد، بدین معنی که انرژی ورودی به ژنراتور چیلر جذبی توسط هر یک از موارد ذکر شده: آب گرم، بخار یا شعله مستقیم انجام می‌پذیرد. حتی در خصوص ژنراتورها نیز ژنراتورهای تک اثره و دو اثره مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

Single Effect Absorption Chiller

در اواپراتور چیلر جذبی تک مرحله‌ای، آب مقطر به عنوان مبرد توسط پمپ مبرد و توسط افشانک‌های تزریق کننده، بر روی سطح لوله‌های مسی پره‌دار اواپراتور افشانده می‌شود و پس از تبادل حرارت با آب داخل لوله‌ها گرمای مورد نیاز خود برای تبخیر را از آن گرفته و با توجه به فشار کم محفظه اواپراتور به بخار آب تبدیل می‌گردد و همزمان با آن، دمای آب جاری در لوله‌های اواپراتور به شدت کاهش می‌یابد و بخار حاصله به تدریج فشار محفظه‌ی اواپراتور را افزایش می‌دهد به جهت کارکرد صحیح سیکل چیلر جذبی تک مرحله‌ای و کاهش فشار، باید بخار موجود از اواپراتور خارج گردد.
برای کم کنمودن فشار در بخش جذب کننده، ماده لیتیوم بروماید غلیظ شده که خاصیت جذب کنندگی بخار آب را دارد، توسط افشانک‌های تزریق کننده‌ی دیگری بر روی لوله‌های مسی که حاوی آب برج خنک کننده است، افشانده می‌گردد و بخار آب موجود در محفظه را جذب نموده و فشار محفظه در حد قابل قبولی باقی می‌ماند. آب داخل لوله‌های جذب کننده توسط تبادل حرارت با بخار آب موجود در محفظه، میزان جذب محلول لیتیوم بروماید را افزایش می‌دهد. لیتیوم بروماید با جذب بخار آب موجود در محفظه به ماده لیتیوم بروماید رقیق تبدیل می‌شود و برای ورود به ژنراتور از پمپ ژنراتور و مبدل حرارتی عبور می‌کند.
در ژنراتور، لیتیوم بروماید رقیق در اثر تبادل حرارت با آب داغ یا بخار داغ یک منبع حرارتی، به جوش آمده و با جدا شدن بخار آب موجود در آن، دوباره به لیتیوم بروماید غلیظ شده، تبدیل می‌گردد. بخار حاصل به محفظه‌ی کندانسور انتقال می‌یابد و پس از چگالش در کندانسور، در سینی کف کندانسور جمع شده و دوباره به عنوان مبرد وارد اواپراتور می‌شود. از طرفی، لیتیوم بروماید غلیظ شده در ژنراتور پس از عبور از مبدل حرارتی وارد جذب کننده شده و چرخه‌ی چیلر جذبی تک اثره دوباره تکرار می‌باشد.

 

تمام چیلر جذبی تک اثره وست کول

بررسی اجمالی