نقشه کانال

در صورت نیاز با ما در تماس باشید

تلفن : 86045148

 

تلفن : 86045162

 

فکس : 86045186

نقشه کانال

پیرو سفارش دستگاه مسیر و سایز کانال‌های توزیع هوا توسط واحد فنی طراحی شده و به کار فرما ارائه می‌‌گردد تا تهویه فضای شما به صورت بهینه و مطبوع انجام پذیرد.