کارشناسی و مهندسی پروژه

در صورت نیاز با ما در تماس باشید

تلفن : 86045148

 

تلفن : 86045162

 

فکس : 86045186

کارشناسی و مهندسی پروژه

کارشناسی پروژه به معنای تعیین سیستم مناسب برای پروژه یا مهندسی پروژه جهت برآورد بار برودتی و بازدید از محل سایت توسط کارشناسان مجرب شرکت انجام می‌گیرد تا مناسب ترین سیستم تهویه مطبوع جهت پروژه شما پیشنهاد گردد. این بازدید و مشاوره قبل از ارسال پیشنهاد فنی انجام گرفته تا از اتلاف وقت کار فرما جهت تعیین سیستم مناسب جهت پروژه جلو گیری به عمل آید.