Search
Close this search box.

گواهینامه HSE-MS شرکت اورین تهویه

استاندارد HSE-MS

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE و یا مدیریت ایمنی، ابزار مدیریتی جهت بهبود عملکرد سیستم و حفظ ایمنی در همه برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی یا تشکیلات سازمانی می باشد.

استاندارد HSE ارتقا سطح سلامت افراد و صیانت از محیط زیست را با حذف شرایط نا امن، تضمین کرده و موجب پیشرفت و کرآمدی مجموعه می گردد.

شرکت اورین تهویه نیز با همراه داشتن گواهینامه HSE و سایر استاندارد های ایزو، ضمن عرضه با کیفیت ترین محصولات تهویه مطبوع در سطح خاور میانه در برند های وستنوم، وستن ایر و وست کول، تضمین کننده سطح ایمنی تمامی افراد اعم از پرسنل و مصرف کنندگان می باشد، و همچنین نهایت تلاش خود را در حفظ و نگه داری از محیط زیست دارد.

عنوان HSE (Health Safety and Enviroment) به معنی بهداشت، ایمنی و محیط زیست است.

از منظر ایمنی، شرکت اورین تهویه توسط ایجاد پروسه ای سازمان یافته برای شناسایی خطرات محیط کار و قرار گرفتن در معرض مواد مضر است. تیم فنی و مهدسی اورین تهویه می کوشد تا در تجهیزات و محصولاتی که ارائه می دهد از متریال و مبرد هایی بهره بگیرد که به محیط زیست هیچ گونه آسیبی وارد نسازد و ایمنی افراد را تضمین کند.

از منظر زیست محیطی هم، شرکت اورین تهویه با توجه به تجربیات و جوایز کسب کرده از اورگان ها مختلف دولتی، ثابت کرده که به عنوان یک دوست دار محیط زیست می باشد.

 

گواهینامه HSE-MS

HSE-MS اساس دو استاندارد ISO 45001 و ISO 14001 است که با توجه به تمایل سازمان ها به اخذ این دو استاندارد، الگویی برای تلفیق آنها ایجاد کردند که آن را مدل  HSE و یا HSE-MS می نامند.