پروژه بانک صادرات

بانک صادرات ایران


نوع سیستم

داکت اسپلیت

موقعیت

استان تهران و شهرستان ها

Category
پروژه ها, پروژه‌های داخلی
Tags
داکت اسپلیت
توضیحات

راه اندازی و تجهیز داکت اسپلیت وستن ایر در شعب بانک مرکزی صادرات در خیابان ملک الشعرای بهار