نقشه کانال

در صورت نیاز با ما در تماس باشید

تلفن : ۸۶۰۴۵۱۴۸

 

تلفن : ۸۶۰۴۵۱۶۲

 

فکس : ۸۶۰۴۵۱۸۶

نقشه کانال

پیرو سفارش دستگاه مسیر و سایز کانال‌های توزیع هوا توسط واحد فنی طراحی شده و به کار فرما ارائه می‌‌گردد تا تهویه فضای شما به صورت بهینه و مطبوع انجام پذیرد.