اسپلیت و کولر گازی

اسپلیت و کولر گاری اورین تهویه به ۶ گروه اصلی طبقه بندی می گردد. شما می توانید با توجه به نیاز خود هر یک از محصولات مورد نیاز خود را استفاده نمایید.

اسپلیت و کولر گاری اورین تهویه به ۶ گروه اصلی طبقه بندی می گردد. شما می توانید با توجه به نیاز خود هر یک از محصولات مورد نیاز خود را استفاده نمایید.

اسپلیت و کولرگازی R22

اسپلیت و کولرگازی R410a

کولر گازی وستن ایر

اسپلیت و کولرگازی اینورتر

اسپلیت و کولرگازی پنجره‌ای

اسپلیت و کولرگازی پرتابل

اسپلیت و کولرگازی ایستاده