فن کویل

فن کویل‌های اورین تهویه به ۵ گروه اصلی طبقه بندی می گردد. شما می توانید با توجه به نیاز خود هر یک از محصولات مورد نیاز خود را استفاده نمایید.

فن کویل‌های اورین تهویه به ۵ گروه اصلی طبقه بندی می گردد. شما می توانید با توجه به نیاز خود هر یک از محصولات مورد نیاز خود را استفاده نمایید.

wall mounted fancoil

فن کویل دیواری 

فن کویل سقفی و زمینی 

ceiling-concealed-fancoil-westen-air

فن کویل سقفی توکار

one way cassette westen air

فن کویل کاستی یک طرفه 

فن کویل کاستی چهار طرفه