پروژه باغ گیاه شناسی ملی

باغ گياه شناسي ملي


نوع سیستم

داکت اسپليت

موقعیت

استان البر، شهر کرج

Category
پروژه ها, پروژه‌های داخلی
Tags
داکت اسپلیت, شهرستان
توضیحات

اجرا و نصب ۱۲ عدد داکت اسپلیت وستن ایر با ظرفیت‌های ۳۶۰۰۰، ۴۸۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ در باغ گیاه شناسی ملی